Managementkonsultföretagen Vergenta och Preera, baserade i Stockholm respektive Göteborg, har den 1 september gått samman i en gemensam organisation och Preera blir därmed en del i Vergenta.

Vergenta och Preera har under drygt ett års tid haft en positiv samverkan och fördjupar nu detta samarbete. Gemensamt kommer vi kunna stötta våra kunder i fler typer av uppdrag genom kompletterande konsultkompetenser och förmågor. Den nya organisationen får även en större geografisk täckning. Båda bolagen har erfarenhet av att stötta ledare att genomföra förändringar och hantera utmaningar i komplexa sammanhang, i såväl näringslivet som i kommunal och statlig sektor.

”Vi delar synen på att med mod och engagemang genomföra uppdrag nära kunden. Vi ser också att sättet vi arbetar på skiljer sig från mängden.”

– Maria Wikman, VD Preera

”Tillsammans kan vi nu göra ännu större skillnad – med kvalitet, med genuin närvaro och med kundens utmaningar i första rummet.”

– Daniel Nilsson, VD Vergenta

 

För mer information, följ våra sociala kanaler eller kontakta Daniel och Maria.

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

VD Vergenta

076 - 104 84 81
daniel.nilsson@vergenta.com

Maria Wikman

Maria Wikman

VD Preera

070 - 843 90 58
maria.wikman@vergenta.com