Mattias Román är Vergentas senaste rekrytering. Mattias kommer från en lång bakgrund på statliga myndigheter, där han har arbetat i chefs- och ledarroller på olika nivåer. I sin senaste anställning före Vergenta ingick han i generaldirektörens ledningsgrupp. Nu ser han fram emot att fortsätta utveckla statsförvaltningen i en ny roll.

– Det som från början drog mig till Vergenta var möjligheten att på kortare tid kunna bidra på fler ställen i den offentliga förvaltningen, jämfört med på en myndighet i taget som anställd. Vergenta finns med på det statliga ramavtalet och har genomfört massor av spännande och viktiga uppdrag för staten. Jag har alltid velat jobba i verksamheter som är till nytta för många människor, och på Vergenta kan jag göra det ännu mer än tidigare, säger Mattias.

– När vi började prata om att jag skulle komma till Vergenta så blev jag också inspirerad av de starka värderingar som präglar företaget. Oavsett om jag pratade med en av grundarna eller med den som var senast anställd före mig så sa de samma saker, fortsätter han.

Vergentas grundfilosofi handlar bland annat om att vi sätter oss i kundens sits och med trovärdighet verkar för kundens bästa på ett uppriktigt, ansvarsfullt och engagerat sätt. Vi ser till helhet och sammanhang på lång sikt och har modet att ta ansvar för att alltid sätta kundens bästa i centrum. Mod för oss är att uthålligt och troget uppgiften argumentera för det vi tror skapar verklig effekt och bestående värde.

– Särskilt det här med mod och uppriktighet är viktigt för mig. Jag vill stå för något när jag jobbar, och det är påtagligt hos alla på Vergenta att vi ska våga se verkligheten som den är och prata öppet och ärligt om förutsättningar och utmaningar. Integriteten märks både internt och gentemot kunderna, och min första månad har visat att man lever som man lär, säger Mattias.

Vergentas erbjudande är att skapa effektiva och välmående organisationer. Vi har god förmåga att alltid se till kundens specifika förutsättningar och behov, och att komma med användbara lösningar baserade på välgrundade analyser av varje kunds unika situation.

– Jag uppskattar den ödmjukhet som finns på Vergenta. Fastän det finns många här med senior erfarenhet från komplexa utvecklingsprojekt så är man ödmjuk och nyfiken inför varje nytt uppdrag. Här trycker man inte in alla i samma mall, säger Mattias.

– Det märktes också i min rekrytering. Ända från de första samtalen har jag upplevt mig välkommen och som någon som kan bidra med värdefulla erfarenheter. Även om jag är ny på jobbet så blir jag uppmuntrad att använda mina kompetenser för att stärka Vergentas erbjudande, fyller han i.

Mattias påbörjar i dagarna sitt första uppdrag som huvudkonsult och vi ser fram emot hans bidrag till Vergentas arbete med att skapa bestående värde för våra kunder.

Mattias Román

Mattias Román

Managementkonsult

Kontakta Mattias Román som gärna hjälper dig att fundera kring dina möjligheter och utmaningar. Du når Mattias på tel 0702273260 och mail mattias.roman@vergenta.com