Sofie Peters, Managementkonsult

Sofie arbetar som projektledare, analytiker och utbildare inom verksamhetsutveckling. Hon är civilingenjör och industriell ekonom i grunden med inriktning mot IT. Under sina år som managementkonsult har Sofie arbetat med organisationsgenomlysning och utvärdering i offentlig sektor, datainsamling och -analys, projektplanering och -uppföljning, upphandling och införande av IT-system, kulturutveckling, samtals- och workshopledning, samt kommunikation och marknadsföring.

Hon är en skicklig utredare med stor vana av att samla in, sammanställa och analysera kvalitativa och kvantitativa data. Hon hyser stort intresse för det skrivna språket, både på svenska och engelska, och uppskattas för sina pedagogiska och noggranna slutleveranser.

I komplexa situationer är Sofie en strukturerad och lyhörd tillgång som snabbt ringar in kärnfrågor och hjälper både individer och grupper att gemensamt driva sitt arbete framåt. Som projektledare, workshopledare och föredragshållare är hon omtyckt och efterfrågad för sitt engagerande och tydliga kommunikationssätt.

”Det är en fröjd att arbeta med Sofie som alltid levererar över förväntan. Hon är en uppskattad ledare och jag rekommenderar varmt Sofie för andra uppdrag.”