Sofia Hagsund, Managementkonsult

Sofia har flerårig erfarenhet av strategiska inköps- och logistikfrågor från internationellt verksamma organisationer. Sofias erfarenhet sträcker sig över flera uppdragsområden så som projektledning, drivandet av förbättringsprocesser, organisationsgenomlysning och ledarskapsutveckling. Sofias erfarenhet kommer från arbete i linjeorganisationer och hon kan därför, baserat på egen erfarenhet, direkt relatera till våra kunders situationer.

Sofia har de senaste 12 åren verkat i olika internationella miljöer, såväl via universitetsexamen från USA som via anställning i Schweiz. Sofia är som person strukturerad, proaktiv och drivs av att få saker att hända. En utmärkande styrka är hennes lösningsorienterade ansats som i flertalet fall löst upp många svåra situationer. Kombinationen av detta samt en optimistisk grundsyn på saker och ting gör Sofia till en mycket uppskattad konsult.