Sara Ragnvaldsson, Managementkonsult

Saras erfarenheter som managementkonsult genomsyras av förändringsledning, verksamhetsutveckling och uppdrag som framförallt omfattas av informationssäkerhet, ledningssystem, informationshantering samt processer. Hon har erfarenhet från både privata företag och offentlig sektor, främst myndigheter. Saras uppdrag har genomförts på olika nivåer inom organisationerna, därav har Sara förståelse för att alla delar i en organisation inte pratar samma språk men detta ser hon snarare som möjligheter än problem. Oavsett uppdrag, område eller organisation anser Sara att det är av stor vikt och en tydlig framgångsfaktor att genom god pedagogik visualisera såväl resultat som förändringsarbete samt resan till målet.

Sara har en bakgrund inom Industriell Ekonomi med inriktning arbetsorganisation och ledarskap. Som managementkonsult har hon skaffat sig en bred kompetens och flertalet certifieringar inom bland annat ramverket ITIL, riskhantering och projektledning.

Sara är en handlingskraftig och ambitiös glädjespridare som alltid gör det lilla extra, både internt och för kunden. Hon sätter människor i första hand och tror på långsiktiga relationer. Sara fokuserar hellre på lösningar än problem vilket är en stor faktor till varför saker blir gjorda och bestående förändringar uppnås.