Niklas Ekman, managementkonsult

Niklas är en av grundarna till Vergenta. Niklas har tjugo års erfarenhet av organisations- och verksamhetsutvecklingsfrågor samt förändringsledning inom såväl offentlig förvaltning som näringslivet, både i rollen som linjechef och som konsult. Niklas har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola.

Niklas är specialiserad på att utveckla organisationers effektivitet, med fokus på frågor som rör strategier, interna strukturer samt styrning, ledning och uppföljning. Niklas bakgrund och gedigna kompetens gör att han ofta anlitas av befattningshavare som GD, VD och lednings- och chefsgrupper för att med analys och kvalificerad rådgivning hjälpa organisationer att fungera bättre och få verksamheter att åstadkomma starkare resultat.

Niklas har två framträdande egenskaper som är sällsynta – han kombinerar en knivskarp analysförmåga med en fingertoppskänsla för organisationers inre liv. Niklas har förmågan att se långt fram i tiden och överraskar ofta med sitt sätt att hitta lösningar där andra ser problem.”