My Ekrelius, Managementkonsult

My har arbetat som managementkonsult och förändringsledare sedan 2012, med särskilt fokus på ledning och styrning samt förändringsledning. Hon har en masterexamen i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet med inriktning mot offentlig förvaltning och särskilt fokus på organisation, ledning och policyanalys My är även certifierad enligt CTT (Cultural Transformation Tool) samt digital förändringsledning (DigJourney).

My har stor erfarenhet av strategiska styrnings- och ledningsfrågor och arbetar ofta med insatser för stötta olika aktörer inom offentlig sektor i deras utvecklings- och förändringsresor, inte sällan med särskilt fokus på att stärka förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjlighet samt för att stärka samverkan i ekosystemet kopplat till stadsutveckling och samhällsbyggnadsprocessen. Hon har lett och stöttat i flera omfattande och komplexa förändrings- och utvecklingsprocesser i stora kommunala organisationer, från tidigt skede där behov identifieras och strategi sätts, till införande. My är också en van och uppskattad samtalsledare och processledare.

”My uppskattas särskilt för sitt positiva och konstruktiva förhållningssätt, sin förmåga att engagera och motivera andra och sin analytiska förmåga. Hon är även en energiknippe som är lika uppskattad av våra kunder som av medarbetare internt.”