Mattias Román, managementkonsult

Mattias har mer än 15 års erfarenhet från offentlig förvaltning, varav tolv år som chef och ledare. Han har därigenom en bred och djup förståelse för förväntningar och utmaningar för statlig styrning. I sina chefs- och ledarroller har Mattias ansvarat för organisations- och verksamhetsutveckling i stora myndigheter, både på strategisk och operativ nivå. Han har god vana av att arbeta på myndighetsövergripande nivå i samarbete med generaldirektör och myndighets ledningsgrupp.

Mattias erfarenhet ligger huvudsakligen inom styrning och förvaltning. Han har bland annat ansvarat för och drivit utvecklingsarbete avseende ekonomi- och verksamhetsstyrning, statistik och analys, redovisning och ekonomiadministration, inköp och upphandling, lokalförsörjning och lokalt infrastrukturstöd.

Mattias är en analytisk och driven person, som i dialog med uppdragsgivaren levererar ett kvalificerat beslutsstöd och tar ansvar för att åstadkomma bestående resultat. Han har god förmåga att beskriva komplexa frågor på ett begripligt sätt och fingertoppskänsla i kommunikationen.