Maria Wikman, Managementkonsult

Maria har runt 15 års erfarenhet som Managementkonsult från Vergenta och innan dess Preera. Hon stöttar framförallt beslutfattare och organisationer i att utveckla formerna för ledning och styrning av sina verksamheter. Maria har en bakgrund som civilingenjör med examen från Chalmers.

Maria specialiserar sig på frågor som handlar om att välja strategisk inriktning, utveckla operativmodeller, organisation och arbetssätt för att skapa önskad förflyttning mot uppsatta mål i såväl offentliga som privata verksamheter. Hon är en uppskattad förändringsledare med god förmåga att skapa både trygghet och framdrift i de förändringsprocesser hon drivit. Därtill har Maria under åren byggt upp en djup kunskap kring stadsutveckling och samhällsbyggnad där hon ofta är en efterfrågad rådgivare till beslutfattare i olika utvecklingsinsatser, speciellt för att stärka samverkan i det ekosystemet av aktörer som är involverade.