Maria Nilsson, Managementkonsult

Maria har arbetat som managementkonsult och förändringsledare sedan 2011. Hon är utbildad ingenjör och har erfarenhet från uppdrag med inriktning mot verksamhetsutveckling, process- och organisationsutveckling samt ledarskap och kulturfrågor inom både privat och offentlig sektor och har även erfarenhet som projektledare för stora uppdrag på internationell nivå.

Maria har en LEAN-bakgrund där hon både utbildat inom LEAN och processutveckling samt arbetat som coach för fokuserade förbättringsteam. Hon har i sina uppdrag ofta fokus på att skapa effektiva processer och välmående medarbetare i samklang.

Maria är en mycket uppskattad samtalsledare och processledare och har en förmåga att hantera både små och stora grupper på samtliga nivåer i en organisation, från medarbetare till högsta ledningsgrupp. Maria uppskattas särskilt för sitt analytiska arbetssätt och sin kommunikativa förmåga. Hon arbetar utifrån individens och gruppens förutsättningar med en pragmatisk syn på problemlösning. Maria är certifierad i Cultural Transformation Tools (CTT) och har gedigen erfarenhet av att praktiskt arbeta med verktyget i kultur- och värderingsbaserad utveckling.