Maria Isetjärn, Managementkonsult

Maria har arbetat med verksamhetsutveckling och förändringsledning i 15 år, som managementkonsult och i linjeroller. Hon har beteendevetenskaplig examen med inriktning mot organisation och ledning från Göteborgs Universitet.

Maria har bred erfarenhet av organisations och ledningsfrågor och arbetar ofta med att stödja aktörer inom så väl offentlig som privat sektor med sina utvecklingsresor. Maria har lett förändringar av både omfattande och komplex karaktär, med allt från implementering av nya styrmodeller till organisationsförändringar. Hon har också flera års erfarenhet av att stödja ledare och att samtalsleda grupputvecklingsinsatser. Maria har också flera års egen erfarenhet som chef.

Maria uppskattas särskilt för sitt driv och förmåga att sätta uppdragen i en helhet. Hon uppskattas också för sin förmåga att på ett transparant, tydligt och inkluderande sätt driva förändringsprocesser i olika verksamheter. Maria är certifierad i digital förändringsledning (DigJourney)