Maria Carlsrud Felander, Managementkonsult

Maria har arbetat i många år som senior konsult i uppdrag för kommuner, regioner och statliga myndigheter. Under flera år har hon dessutom haft särskilt fokus på socialtjänst, äldreomsorg, funktionshinder och skola. Tidigare har Maria arbetat inom offentlig verksamhet i över tolv år, däribland som chef och verksamhetsutvecklare i flera olika kommunala verksamheter. Hon har även arbetat flera år inom statlig myndighet. Hon har läst organisationsvetenskap, har en pol.mag. i statsvetenskap från Lunds universitet samt är diplomerad coach i Katalyserande coachning. I återkommande uppdrag har hon stöttat chefer och verksamheter under långa tidsperioder.

Tack vare sin breda erfarenhet av organisationsutveckling med tillhörande analyser och av förändringsarbete är Maria en stor tillgång i utvecklings- och förändringsprojekt. Hon uppskattas för sin skicklighet i och vilja att etablera nära samarbeten tillsammans med kund. Hon har en fantastisk förmåga och engagemang för att bygga förtroendefulla och utvecklingsorienterade relationer med både chefer och medarbetare. Hennes ambition är alltid att skapa gynnsamma förutsättningar för utveckling och därefter se till att arbetet faktiskt genomförs.

Som person är Maria positiv, analytisk och lösningsfokuserad. Hon hanterar utmaningar på ett konstruktivt och medskapande sätt. Därtill har Maria en gedigen pedagogisk förmåga att presentera komplexa sammanhang på ett lättfattligt sätt.