Malin Sjödin, Managementkonsult

Malin har flerårig erfarenhet från linjeroller inom statlig verksamhet samt flera års erfarenhet som konsult på Accenture Sverige. Inom den statliga verksamheten har hon arbetat i roller som bland annat förvaltningsledare, gruppchef och produktägare med olika typer av förvaltningsobjekt och delar av organisationen. Hon har en bred förståelse för hur kultur och organisation påverkar effektiviteten i en organisation och har arbetat med större organisationsförändring inom den statliga verksamheten. I sitt arbete inom myndighet har Malin också fått en god förståelse för säkerhetsskyddslagstiftning och de behov och konsekvenser det kan få i förändringsarbete.

Som konsult har Malin erfarenhet från flera stora internationella organisationer inom både näringsliv och statlig verksamhet där fokus legat på stora infrastrukturella förändringar. De projekt hon varit med och drivit har omfattat alla faser av förändringen och Malin har en mycket god förståelse för  vikten av att förstå och adressera den påfrestning en förändring har på en verksamhet. Inom projekten har Malin både arbetat med analys, process och projektledning.

I grunden är Malin civilingenjör inom Elektroteknik från KTH med vidareutbildningar inom projektledning, affärsutveckling, ledarskap och chefskap. Hon är en prestigelös lagspelare som sätter kundens behov i första rummet. Med sitt analytiska och metodiska tillvägagångssätt tar Malin ett faktabaserat angreppsätt på problem.