Lotta Andersson, Managementkonsult

Lotta har mer än 20 års erfarenhet av att leda och driva utvecklings- och förändringsarbete, i huvudsak som konsult men även som chef. Stort fokus har genom åren legat på att hjälpa ledningsgrupper att skapa effektiva och välfungerande organisationer. Hon har en gedigen erfarenhet av projekt- och programledning och har under många år arbetat med att implementera, analysera och utveckla processer i olika verksamheter. Hon har stora kunskaper om förändringsprocesser och hur de leds på ett effektivt sätt och har därigenom skaffat sig en gedigen erfarenhet av att planera och leda förändrings- och transformationsprojekt samt att skapa effektiva organisationer inom såväl privat som offentlig sektor.

Lotta har stor erfarenhet av organisations- och ledarutveckling och har vid upprepade tillfällen anlitats för att både designa och genomföra stora utbildningsinsatser för chefer och medarbetare inom såväl privat som offentlig sektor. Design och genomförande av omfattande ledarutvecklingsprogram och kontinuerlig ledningsgruppsutveckling på samtliga nivåer inom myndigheter är två typexempel på uppdrag. Hon är licensierad instruktör i Klart Ledarskap och har de senaste åren ägnat mycket tid åt att utveckla och utbilda chefer inom offentlig sektor i de robusta färdigheterna som programmet omfattar.

Utveckling av organisationskultur och värdegrundsarbete är ytterligare områden där Lotta genomfört ett flertal uppdrag, ofta utifrån kulturanalys med hjälp av verktyg från Cultural Transformation Tools.

Uppdragen har över åren givit Lotta en stor erfarenhet av att coacha chefer, ledare och ledningsgrupper i samband med pågående eller förestående förändringsprocesser samt att designa och genomföra utbildningsupplägg för såväl små som stora verksamheter. Hon är särskilt uppskattad för sin förmåga att på ett enkelt och okonstlat sätt förmedla budskap och hantera frågeställningar på alla nivåer i en organisation. Som alla våra konsulter arbetar Lotta på systemteoretisk grund och mycket processorienterat vilket gör att hon har en gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med samtliga nivåer inom en organisation.