Karin Back, managementkonsult

Karin har 15 års samlad erfarenhet som managementkonsult och av verksamhetsutveckling med projekt- och förändringsledning, samt flera års erfarenhet som linjechef inom kontraktsbaserad service och tjänsteleverans.

Hennes erfarenheter sträcker sig över strategisk planering, affärs- och verksamhetsutveckling, design och implementering av operativa modeller, kvalificerad program- och projektledning samt ledning och styrning, och med detta stödjer hon ledare inom näringsliv och offentlig sektor.

Karin trivs lika bra i analys och problemlösning som i interaktion med en verksamhets medarbetare och ledning, för att med nyfikenhet, förmåga och genuint engagemang bidra till utveckling och värde.

Karin har en magisterexamen i Internationell ekonomi, fransk inriktning från Uppsala universitet.