Johan Lindau, managementkonsult

Johan har närmare tjugo års erfarenhet av att identifiera och driva förbättringsmöjligheter inom antingen befintliga eller nya områden, både i linjearbete och som konsult. Johan har en bakgrund inom såväl ekonomi som IT, detta är även områden där han besitter en mastersexamen, och han är särskilt intresserad av gränslandet mellan process och person samt vad som på riktigt styr mänskligt agerande.

För Johan är det viktigt att förstå både uppdragsgivarens och dess kunds utmaningar. Det är utifrån dessa som han driver ”rätt” förändring, den som är viktig för slutkunden och som samtidigt ger organisationen en tydlig målbild och riktning i sitt arbete. Att driva förändring med fokus på förbättrad kundupplevelse och ökad kundnytta är något som ligger Johan varmt om hjärtat.

Johan är IPMA-C certifierad projektledare med många års erfarenhet av att driva IT-nära verksamhetsförbättrande projekt. Han är även certifierad förändringsledare hos PROSCI. Johan har ofta rollen som projektledare eller förändringsledare och på senare år även som EPIC Owner när kunden arbetar i en mer agil kontext.

”Johans arbetssätt präglas av entreprenörsanda, nyfikenhet och ansvarstagande. Han tar alltid de extra stegen för att säkerställa att vi bottnar i rotorsaken och hjälper kund med de riktiga utmaningarna för att säkerställa verklig effekt i slutändan. Det är även här Johan trivs som bäst – när vi gör nytta på riktigt.”