Joel Wetterberg, Managementkonsult

Joel har fokus på projektledning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, utredning och analys samt organisationsutveckling. Han har närmare 10 års erfarenhet som konsult och från linjen samt har en masterexamen i europakunskap och sociologi.

Joel har en bred och djup kompetens avseende styrningsfrågor samt en väl utvecklad pedagogisk förmåga och genuin vilja att förstå varje verksamhets unika utmaningar. De uppdrag Joel driver sker ofta i gränslandet mellan verksamhet, ekonomi och digital utveckling. Han har därför god systemförståelse, långtgående kunskap om olika verksamhetssystem och ett särskilt intresse för mötet mellan verksamheters behov och digitala lösningars möjligheter. Joel har även en god förmåga att på kort tid sätta sig in i nya ämnesområden samt att snabbt och tydligt begripliggöra komplexa utmaningar och resonemang.

”Joel uppskattas särskilt för sitt driv, sin vilja att utvecklas tillsammans med andra och sin förmåga att frambringa engagemang i utvecklings- och styrningsfrågor. Han framhålls som en person som lätt skapar och upprätthåller förtroendefulla relationer och han tillför alltid skarpa analyser till de uppdrag han deltar i.”