Hans Utbult, managementkonsult

Hans är en erfaren konsult och har under ca 20 år arbetat med många typer av förändringsarbeten inom organisations- och verksamhetsutveckling. Arbetet har ofta drivits i gränslandet mellan IT och verksamhet med såväl strategiska IT-frågeställningar som olika systemimplementeringsprojekt, ofta i större organisationer och myndigheter. Innan Vergenta har Hans haft olika projekt- och linjeroller på Nordea samt arbetat som konsult och bland annat varit kundansvarig på Accenture. Hans har examen i nationalekonomi från Uppsala Universitet.

Hans erfarenhet täcker alla projektfaser, från analys till design, implementering och utvärdering. Hans fokusområden är komplex program- och projektledning i gränslandet mellan IT och verksamhet samt att planera och driva verksamhetsförändringar med fokus på processer, organisation och relevant systemstöd. Han har primärt erfarenhet inom verkstad, bank, läkemedel och offentlig sektor.

De viktigaste drivkrafterna för Hans är att förstå kunden och att skapa bestående förändring där det verkligen behövs inom kundernas kärnverksamheter. Tack vare sin gedigna erfarenhet och kompetens är Hans en efterfrågad rådgivare till högsta beslutsfattare och ledningsgrupper.

”Hans har en mycket god förmåga att sätta sig in i kundens utmaningar, med ödmjukhet och en positiv energi förklara komplexa problem samt driva igenom förändringar. Hans är alltid bra på att lyssna och komma med både relevanta och ärliga råd kring svåra problem.”