FREDRIK LARSSON, MANAGEMENTKONSULT

Fredrik har, som managementkonsult, arbetat med strategi-, affärs- och organisationsutveckling i över tio år. Fredrik är särskilt stark på att identifiera, analysera, rekommendera och realisera strategiska vägval. Genom ett inbjudande, nyfiket och strukturerat förhållningssätt skapar Fredrik klarhet, nya insikter och bygger förtroende i komplexa situationer. Detta har lett till att Fredrik byggt en betydande erfarenhet av att stötta organisationer i att fatta tydliga, realistiska och förankrade beslut.

Med en kandidatexamen i statsvetenskap från Göteborgs Universitet är Fredrik inriktad på offentlig sektor och marknader med starka inslag av exempelvis reglering eller offentligt ägande. Fredrik utmärks av en stor entusiasm för att förstå olika verksamheters förutsättningar och har särskild expertis inom hälso- och sjukvård, energiförsörjning och högre utbildning.

”Fredrik har en skarp analysförmåga där han identifierar de verkliga problemen, förstår dess kontext och kan därmed definiera relevanta rekommendationer som hjälper såväl organisationer som individer. Tack vare en tydlig och pedagogisk struktur är det både enkelt och kul att arbeta tillsammans med Fredrik.”