Erika Cooklin, managementkonsult

Erika har runt tio års erfarenhet som managementkonsult på Deloitte UK och Vergenta. Hon har jobbat med strategi, organisations- och processutveckling i både näringsliv, offentlig förvaltning och ideell sektor, framförallt med fokus på kundservice, ärendehantering, fältservice och Customer Experience (CX).

Erikas erfarenhet sträcker sig över alla projektfaser, från situationsanalys till design, implementering och utvärdering. Erika jobbar nära kunden och kombinerar kvalitativ och kvantitativ analys för att skapa en helhetsbild samt leverera insikter som kan göra verklig skillnad för kunden.

Innan hon började jobba som konsult tog Erika en examen (MA Hons) i ekonomi och internationella relationer vid University of St Andrews i Skottland, Erika har även ett CIMA Certificate in Business Accounting.

”Erika har en påfallande förmåga att binda ihop detaljer och skarpa analyser med en verksamhets strategiska agenda, på så sätt utmanar hon befintliga sanningar och förhållningssätt. Hennes positiva och lösningsorienterade angreppssätt gör kunderna mottagliga för även de jobbiga slutsatserna.”