Erica Altby, Managementkonsult

Erica arbetar som managementkonsult på Vergenta, med en särskild expertis kring frågor inom resiliens, totalförsvar, civilt försvar och krisberedskap. Hon har flerårig erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning och Regeringskansliet, med komplexa frågor och beroenden kopplat både till samhällets krisberedskap, säkerhet och försvar.

Erica stöttar ofta kunder i uppdrag som rör förmågehöjande arbete och utbildningar tillsammans med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Det kan vara fokuserat på fördjupningar inom säkerhetsskydd, samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet såväl som fokusområden inom risk- och sårbarhetsanalys, hot och risker, krishantering, planering, rapportering, genomförande och utvärdering. Scenariobaserade diskussioner och övning är verktyg och områden Erica frekvent stöttar i och är särskilt efterfrågad för.

Erica har i grunden en kandidat- och mastersexamen i Europakunskap vid Göteborgs Universitet, den i kombination med hennes bakgrund inom samhällets krisberedskap och försvarssektorn har gett henne god vana av att arbeta fram beslutsunderlag och driva komplexa processer. Hon har även en mycket god kunskap om den offentliga förvaltningens och myndigheters funktionssätt samt insikter kring vikten av balans mellan strategisk, analytisk nivå och operativ, genomförande nivå.

”Erica är en klok person med en otrolig energi som alltid tar sig an frågor med ett positivt, pedagogiskt och konstruktivt förhållningsätt. Hon har en fin förmåga att verkligen lyssna, sätta sig in och förstå vad som efterfrågas – och vara tydlig i sina rekommendationer därifrån.”