Ellen Sundberg, Managementkonsult

Ellens arbetslivserfarenheter genomsyras främst av krishantering, både proaktiv hantering och operativt arbete under konsulära kriser. Hon är van att arbeta med svåra frågeställningar i både komplexa och politiskt styrda organisationer. Förutom krishantering har Ellen även en grund inom statsvetenskap och säkerhetspolitik givet hennes master från Försvarshögskolan.

Ellen besitter den analytiska förmågan att kunna sätta sig in i komplexa problem, och att på ett strukturerat och effektivt sätt hitta möjliga lösningar. Hon har en vana att driva på frågor för att få de lösta och har de sociala förmågorna som krävs för att kunna hantera olika typer av människor.

”Ellen är den trygga personen som inger förtroende från första stund. Hennes närvaro och inlyssnande förmåga skapar rätt förutsättningar för att lösa de verkliga problemen.”