Christoffer Henriksson, managementkonsult

Christoffer har lång erfarenhet av att rådge och stötta verksamheter där hans primära fokus ligger på organisationsutveckling, projektledning och verksamhetsstyrning. Att driva utredningar och genomföra analyser är ofta centrala delar i hans olika åtaganden. Gällande verksamhetsstyrning har han djup kunskap av att driva dessa frågor inom såväl regionala och kommunala verksamheter som kommunala bolag. Christoffer har närmare 10 års erfarenhet som konsult och en statsvetenskaplig examen i ryggen.

För Christoffer är det viktigt att tillsammans med verksamheten identifiera och förstå dess unika situation. Genom hans väl utvecklade pedagogiska förmåga och förståelsen av varje verksamhets unika utmaningar kan han tillsammans med kunden ta fram en väl förankrad väg framåt.

”Christoffer uppskattas särskilt för sitt engagemang i uppdragen, sin pedagogiska förmåga samt sitt tillgängliga och inkluderande arbetssätt i förhållande till kunder.”