Adam Agerbrink, managementkonsult

Adam är utbildad inom företagsekonomi, offentlig förvaltning och medie- och kommunikationsvetenskap. Under och efter sin studietid har han arbetat med verksamhetsutveckling, projektledning och varumärkesstrategier i offentlig, ideell och privat sektor, inom både små och stora organisationer.

Adam har god kunskap om hur budskap, lösningar och idéer ska kommuniceras för att nå sin tänkta målgrupp, och han är en uppskattad föreläsare inom ämnet. Med sin analytiska förmåga och sitt lösningsfokus är han en tillgång inom allt från datainsamling och -analys till paketering och presentation i olika sorters uppdrag.

”Adam är nyfiken, driven och har en bestämd vilja att förstå det egentliga problemet för att kunna komma framåt tillsammans.”