Triocoachning är ett utmärkt verktyg för att göra lärandet till en del av vardagen och bjuda in andras perspektiv på olika frågeställningar.

Verktyget kan användas i förändringsprojekt för att analysera och reflektera kring utmaningar en ställs inför, i en arbetsgrupp för att främja samarbete och erfarenhetsutbyte eller i en ledningsgrupp för att samtala kring problematiska ledningsfrågor. Oavsett sammanhang är det ett verktyg som ger oss goda förutsättningar att tänka tillsammans och stötta varandra i de situationer vi ställs inför i vardagen.

Instruktionerna kan säkert i någon mån uppfattas som styltiga och hämmande inledningsvis, men prova tillsammans med några kollegor som också är nyfikna – och gör det om igen. Det bästa är om verktyget kan bli en del av vardagen på din arbetsplats. Den här typen av kollegialt lärande kan bygga organisatoriskt självförtroende och öka tilliten.

Gör såhär:

Inled med att välja tema – alla tre gör individuellt sitt eget val. Antingen ett dilemma eller en möjlighet som du vill nyttja coachningen till.

1. Kartläggning – coachen (person C) intervjuar person A (dilemmaägaren). I första samtalet handlar det om att ringa in vad det handlar om samt att kartlägga vilken typ av rådgivning, tips och idéer som A är intresserad av att få.

2. Idégenerering – coachen och person B inleder med att sammanfatta kartläggningen och konstaterar vad det handlar om. När det är klarlagt hjälper coachen person B att bidra med idéer.

3. Utforska alternativ & välja strategi – coachen återvänder till dilemmaägaren (person A) och börjar med att undersöka vad denne hört i idégenereringen, för att sedan övergå till att utforska vilka alternativ som är tänkbara och vilka strategier som bäst leder till önskat mål.

4. Lärande – coachen avslutar med att bjuda in de två kollegorna i en gemensam reflektion, dels över processen och dels själva resultatet.

Lycka till!

Sofie Peters

Sofie Peters

Managementkonsult

Kontakta Sofie som gärna hjälper dig att fundera kring grupputveckling och lärande organisationer. Du når henne på sofie.peters@vergenta.com och +46 708 43 90 53.