Ur verktygslådan: Samtalets fyra roller

Alla är vi olika, men alla behövs vi, även i samtal. Modellen ”samtalets fyra roller”, baserad på William Isaacs forskning om dialog, beskriver hur och varför. Den beskriver också vad vi som deltagare och samtalsledare kan göra för att undvika låsning i dialoger.

Beskrivning av rollerna

Modellen ”samtalets fyra roller” beskriver fyra generella roller som är viktiga för att få samtal att drivas framåt och nå underbyggda och förankrade resultat. Nedan beskrivs rollerna:

 • Vägvisare – tar initiativ och skapar rörelse.
 • Opponent – utmanar och ifrågasätter.
 • Supporter – stödjer, kompletterar och skapar helhet.
 • Åskådare – observerar och ger perspektiv.

När en roll saknas ökar risken för låsta mönster

Om alla fyra rollerna inte finns representerade i samtalet kan det lätt uppstå låsta mönster, exempelvis:

 • Individer fastnar i en enda roll och lyckas inte anta olika roller och hindras därmed från att bidra fullt ut med sina perspektiv till samtalet.
 • Oppositionen straffas eller dominerar.
 • Åskådaren sätts ur funktion.
 • Repetitiva beteenden uppstår.
 • Gruppen når aldrig ”avslut” och får svårt att bli konkreta.

När alla rollerna finns representerade ökar sannolikheten för balanserade mönster

När alla rollerna är representerade ökar sannolikheten för balanserade mönster, exempelvis:

 • Individer kan anta olika roller och bidra på ett dynamiskt sätt med ”hela sig själva”.
 • Åskådarrollen är aktiv och hjälper gruppen att reflektera kring och pröva idéer.
 • Tydliga vägar/handlingar utkristalliseras.
 • Repetitiva beteenden undviks.
 • Gruppen når ”avslut” och resultat.

Låsta mönster och hur de kan låsas upp

Exempel 1: Artigt samtycke

Orsak

Uppstår när gruppen består av en vägvisare och resten supporters.

Åtgärd för samtalsledare

1. Var en åskådare genom att exempelvis säga: ”Jag har märkt att ingen har ifrågasatt riktningen, har ni också märkt det?”

2. Stöd opponenterna genom att exempelvis säga: ”Är det någon som ser detta annorlunda?”

Exempel 2: Pingpongmatch

Orsak

Uppstår när två deltagare – en vägvisare och en opponent – inte lyssnar på varandra.

Åtgärd för samtalsledare

1. Var en åskådare genom att exempelvis säga: ”Jag tror att vi alla har något att bidra med för att föra oss framåt. Jag skulle vilja höra något från er som sitter tysta.” 

2. Var en åskådare genom att exempelvis säga: ”Kanske vi kan finna en väg som leder till att både NN och YY vinner i den här situationen?”

Exempel 3: Maskerad opposition

Orsak

Uppstår när vägvisaren tror att stöd finns på grund av att det saknas tydlig och öppen opposition, trots att oppositionen egentligen finns bakom kulisserna.

Åtgärd för samtalsledare

1. Skifta oppositionen från hämmande till konstruktiv genom att lära vägvisare att ta emot opposition som kreativ input genom att exempelvis säga: ”NN, jag tror att YY verkligen försöker bidra till vårt tänkande genom att föreslå ett alternativ. Skulle du kunna överväga hennes förslag i detta sammanhang?”

2. Skapa spelregler som uppmuntrar oppositionen, exempelvis: ”Kom ihåg vår överenskommelse om att, vid viktiga beslut, undersöka minst ett avvikande synsätt.”

Lycka till!

Sofie Peters

Sofie Peters

Managementkonsult

Kontakta Sofie som gärna hjälper dig att fundera kring lärande samtal och hur ni kan komma vidare i komplexa frågor. Du når henne på sofie.peters@vergenta.com och +46 708 43 90 53.