Sandra Zätterström, Managementkonsult

Sandra har drygt 4 års erfarenhet som managementkonsult på Vergenta och Preera med bred kompetens inom organisationsutveckling och förändringsledning. Hon har lett en rad uppdrag för såväl kommunala förvaltningar och bolag som privata företag och har stöttat kunder i bland annat visions- och värdegrundsarbeten, processutveckling samt genomlysningsuppdrag. Utöver sina kunduppdrag har Sandra ansvaret som projektledare för Sverigestudien, en unik kartläggning av Sveriges invånares värderingar och hon är utbildad inom Barret Analytics (kulturanalys).

Innan Sandra började jobba som konsult arbetade hon som projektledare och ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren under sex års tid. I grunden har hon en kandidatexamen i Teknisk Design och en Master i Internation Project Management från Chalmers Tekniska Högskola och Northumbria University, England.

Sandra uppskattas ofta för sitt engagemang, sin förmåga att bygga relationer och att leverera resultat. Sandra är utöver detta en uppskattad samtalsledare med stor erfarenhet av att leda workshops och facilitera dialogprocesser.