Sandra Zätterström, Managementkonsult

Sandra har 10 års erfarenhet som managementkonsult och projektledare med bred kompetens inom organisationsutveckling och förändringsledning. Hon har också lång erfarenhet av att jobba med stadsutvecklingsfrågor och olika samhällsbygnadsrelaterade verksamheter.

Hon har lett en rad uppdrag för såväl kommunala förvaltningar och bolag som privata företag och har stöttat kunder i bland annat visions- och värdegrundsarbeten, processutveckling samt genomlysningsuppdrag. Utöver sina kunduppdrag har Sandra ansvaret som projektledare för Sverigestudien, en unik kartläggning av Sveriges invånares värderingar och hon är certifierad inom Barret Analytics (kulturanalys).

Innan Sandra började jobba som konsult arbetade hon som projektledare och ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren under sex års tid. I grunden har hon en kandidatexamen i Teknisk Design och en Master i International Project Management från Chalmers Tekniska Högskola och Northumbria University, England.

”Sandra uppskattas ofta för sitt engagemang, sin förmåga att bygga relationer och att leverera resultat. Sandra är utöver detta en uppskattad samtalsledare med stor erfarenhet av att leda workshops och facilitera dialogprocesser.”