Sandra Vieweg, Managementkonsult

Sandra har över tio års erfarenhet av verksamhetsutveckling med särskilt fokus på verksamhetsstyrning och processutveckling. Med en master i nationalekonomi från Göteborgs Universitet och en bakgrund som ekonom sätter hon sig särskilt snabbt in i frågor som rör ekonomistyrning och effektivisering av ekonomiprocesser.

Genom åren har Sandra även arbetat med stadsutveckling och de komplexa utmaningar som hör stadsutveckling till. Hennes huvudsakliga arbetsområde har då handlat om att utveckla och samordna olika aktörers styrning av stadsutvecklingsprojekt.

Sandra uppskattas av sina kunder för att hon snabbt sätter sig in i nya frågor och sammanhang, samt för hennes genuina intresse för kundernas verksamhet och behov. Därtill sätter många värde på det starka driv hon har i de projekt hon leder, liksom hennes förmåga att involvera och skapa engagemang bland kundernas medarbetare.