Mattias Norling, Managementkonsult

Mattias har drygt 15 års erfarenhet som konsult inom verksamhetsutveckling, utredning och utvärdering. Han har därmed lång erfarenhet av att hantera olika dimensioner av styrning och ledning samt verksamhetsutveckling. På senare år framför allt inom strategisk verksamhetsutveckling.

Nyfikenheten på kundernas behov och utmaningar är den stora drivkraften för Mattias. Därför är han alltid fokuserad på att skapa en djupare insikt både för medarbetare och chefer när det gäller utmaningar och förmågor i organisationen. Oavsett om uppdragen gäller projektledning, organisationsöversyn eller utvecklad styrning och ledning är denna nyfikenhet en viktig ledstjärna.

Den öppna, inbjudande och positiva attityden Mattias har brukar vara uppskattad. Liksom hans analytiska förmåga. Mattias har en kandidatexamen i statsveteskap vid Lunds universitet.