Mattias K Engström, managementkonsult

Mattias har över tjugo års erfarenhet från offentlig förvaltning, varav fjorton år från chefsbefattningar på olika nivåer vid centrala förvaltningsmyndigheter och Regeringskansliet. Han har arbetat som enhetschef, avdelningschef, stabschef, kansliråd, processägare mm inom flera sakområden. Mattias är statsvetare från Stockholms universitet och officer i Försvarsmakten, med specialisering inom underrättelse- och säkerhetsområdet. Han har stor vana av att leda verksamhet med känsliga samhällsvärden och politiska dimensioner i den komplexa miljö som statsförvaltningen innebär. Mattias har även 10 års konsulterfarenhet från Vergenta, med huvudsakligt fokus på effektivitet i offentliga strukturer.

Vid sidan av organisations-, verksamhetsutvecklings- och ledningsfrågor i allmänhet rymmer Mattias register en specialisering inom samhällssäkerhet och motståndskraft. Han har verkat i krisberedskapssystemet och totalförsvaret under hela sin karriär och har flerårig operativ erfarenhet som säkerhetsskyddschef i känsliga statliga sammanhang med mycket höga skyddsbehov och konsekvensnivåer. Mattias är idag engagerad som utbildare, metodutvecklare och operativ problemlösare i frågor om resiliens och skydd, dvs. frågor som i grund och botten handlar om att vårda och bevara våra samhällsvärden i alla lägen – till vardags, under påfrestning och ytterst i krig.

Mattias är alltid otroligt väl påläst och analytisk. Han är fantastiskt duktig på att förmedla sitt budskap på ett konstruktivt, ödmjukt och engagerat sätt.”