John Cederquist, Managementkonsult

John arbetar som managementkonsult med inriktning mot verksamhetsutveckling, digitalisering och ledarskap. Han är en erfaren projektledare och har 10 års erfarenhet av arbete med verksamhets- och organisationsutveckling samt förändringsledning.

Innan John började som managementkonsult arbetade han i en vd-roll i utbildningsbranschen och har under sin tid som konsult ansvarat för en rad större uppdrag inom offentlig sektor. I grunden är han kommunikationsvetare, med fördjupning inom entreprenörskap, som sedan vidareutbildat sig inom verksamhetsutveckling och projektstyrning.

John uppskattas ofta för sin förmåga att engagera och bygga förtroende, i kombination med en helhetssyn och förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa frågor. Hans största styrkor är analys och kommunikation, vilket visar sig genom hans förmåga att lösa problem och att på ett pedagogiskt sätt presentera ett uppdrags resultat eller problemställningar som uppkommer. John är utöver detta en uppskattad samtalsledare och facilitator med stor erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser, möten och workshops.