Johan Wanther, Managementkonsult

Johan har arbetat som managementkonsult på Vergenta och Acando, och har erfarenhet av att driva förändring i såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Johan har framförallt verkat inom områden som förändringsledning, organisationsutveckling och strategirealisering. Han har även en bakgrund som Management Trainee inom Telekomsektorn med erfarenhet av produkt- och innovationsutveckling.

Johan har en kandidatexamen i Ekonomi från Linnéuniversitetet och en Master i International Business från Grenoble École de Management.

”Johan är alltid mycket ambitiös, noggrann och väl påläst vilket borgar för att han alltid levererar högkvalitativa resultat. Johan är samtidigt sympatisk och har alltid nära till skratt – det gör att man gärna arbetar tillsammans med honom!”