Johan Åkesson, Managementkonsult

Johan är ekonomie licentiat i företagsekonomi och har över 25 års erfarenhet som managementkonsult med inriktning mot strategi-, styr, och organisationsfrågor. Han arbetar halvtid som konsult och halvtid som kursansvarig lärare för ekonomistyrningskurser vid företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Utöver rollen som kursansvarig lärare har Johan varit aktiv i forskningsprojekt som bl.a berör offentliga chefers roll och möjligheter i ett allt mer komplext styrningslandskap.

Under senare år har Johan, i sin konsultroll, bl.a. varit med i utvecklingsprojekt som berör organisationsutveckling och skapande av ändamålsenliga ekonomi- och styrmodeller. Löpande under många år har Johan lett, och aktivt deltagit i, olika kompetensutvecklingsprogram, primärt för chefer, politiker och funktionsansvariga. Tack vare sin erfarenhet som forskare och sin analytiska och teoretiska förmåga är Johan van att snabbt sätta sig in i nya uppdrag och leder också ofta uppdrag av utredande karaktär. Många års lärarjobb har även skapat en pedagogisk förmåga som uppskattas i seminarier och workshops. Johan har som föredragshållare en ovärderlig förmåga att engagera och motivera.