Joel Wetterberg, Managementkonsult

Joel har åtta års erfarenhet som managementkonsult samt i linjeroller med fokus på ekonomi- och verksamhetsstyrning, utredning och analys samt organisationsutveckling.

Joel arbetar i huvudsak med att stärka offentliga organisationer och har särskild spets inom central styrning, samhällsbyggnad, kommunal myndighetsutövning samt styrning av kommunala bolag. Joel har även arbetat med statliga myndigheter, kommunalförbund och privata bolag.

Joels både breda och djupa kompetens avseende styrningsfrågor, en väl utvecklad pedagogisk förmåga och genuina vilja att förstå varje verksamhets unika utmaningar, gör honom till en uppskattad partner i olika organisationers förändrings- och styrningsarbete. De projekt Joel genomför sker ofta i mötet: verksamhet, ekonomi och digital utveckling. Han har därför god systemförståelse, djup kunskap om olika verksamhetssystem och ett särskilt intresse för mötet mellan verksamhetens behov och digitala lösningars möjligheter.

Joel uppskattas särskilt för sitt driv, sin vilja att utvecklas tillsammans med andra och sin förmåga att frambringa engagemang i utvecklings- och styrningsfrågor. Han framhålls som en person som lätt skapar och upprätthåller förtroendefulla relationer och han tillför alltid skarpa analyser till de projekt han deltar i. Joel har även en god förmåga att på kort tid sätta sig in i nya ämnesområden och att snabbt och tydligt begripliggöra komplexa utmaningar och resonemang.

Joel har en masterexamen i europakunskap och sociologi från Göteborgs universitet och har en bakgrund som controller, verksamhetsrevisor och konsult.