Joel Minnema, Managementkonsult

Joel drivs av att identifiera och åtgärda kärnproblem i verksamheter och realisera verklig skillnad i kundens vardag.

Joel har deltagit i projekt med inriktning på bland annat processeffektivisering, prismodellering och offentlig samverkan. Hans erfarenhet sträcker sig över projekts samtliga delar, från situationsanalys till identifiering och prioritering av åtgärder, genomförande och uppföljning.

Han inledde sin tid på Vergenta med en praktik under våren 2017 och återvände till oss efter att ha avlagt en civilekonomexamen inom finansiering från Umeå universitet.

”Joel är en lugn, analytisk och systematisk problemlösare och blir snabbt ovärderlig för kunder och kollegor oberoende av i vilket uppdrag han jobbar. Joel kombinerar detta med en stor dos värme och glädje i sitt sätt att interagera med andra”.