Fredric Holm, Managementkonsult

Fredric har över 10 års erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling, projekt- och förändringledning samt systemimplementationsprojekt, både som managementkonsult och från linjen. Fredric har en magisterexamen inom företagsekonomi med fransk inriktning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidigare erfarenheter från linjen är både från privat och offentlig sektor.

Fredric har stor vana att leda större och komplexa projekt med många intressenter, där trygghet i projektledning och en stark förankring i förändringsledningsmetodik säkrar framdrift även när frågorna är svåra.

En av Fredrics styrkor är att han snabbt kan sätta sig in i nya frågeställningar och tillsammans med ett strukturerat och engagerande arbetssätt skapa möjlighet för verklig förändring i en organisation.

”Det känns alltid tryggt att arbeta tillsammans med Fredric. Han är trygg och verkligen intresserad av att vi ska nå dit vi vill komma.”