Filip Lundberg, managementkonsult

Filip är examinerad ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har, såväl under som efter utbildningen, arbetat med finansiell rådgivning i samband med företagstransaktioner såsom M&A och börsintroduktion, samt strategiutveckling för organisationer och företag.

Under sina studier inriktade sig Filip särskilt på organisationsutveckling samt finansiell analys. Genom sin analytiska förmåga och sitt strukturerade arbetssätt är Filip en stor tillgång inom allt från informationsinsamling och analys till slutsats och presentation.