Erik Edhag, Associerad managementkonsult

Erik är associerad konsult på Vergenta. Erik arbetar främst med att stötta chefer och ledningsgrupper att lyckas med olika typer av förändringsinitiativ. Det kan handla om allt från enklare vardagsutmaningar till mer komplexa och omfattande förändringar som att ta fram strategier för ledning & styrning, planera och genomföra större organisationsförändringar eller att säkerställa att människor kan nyttja sin potential som ledare och medarbetare på ett sätt som bidrar till att verksamheten kan nå sina mål. Erik är väl förtrogen med såväl kommunal och statlig som privat sektor. Han har stor erfarenhet av att arbeta med ledningsgruppsutveckling och gör det oftast kopplat till att ledningen vill åstadkomma förändringar i verksamheten parallellt med att ledningsgruppen utvecklas som team. Erik bidrar med en såväl stödjande som varsamt utmanade konsultstil och tillhandahåller alltid robusta metoder och modeller som lever kvar i våra kunders verksamheter lång tid efter att våra uppdrag är avslutade.

Erik är en uppskattad workshopledare och mycket van att designa och leda olika typer av involverings- och utvecklingsprocesser. Han arbetar även med att tillhandahålla kundanpassade ledarutvecklingsprogram samt arbetar med olika former av coachning och chefsstöd.