Anna Eling, managementkonsult

Anna har över femton års erfarenhet som linje- och produktchef samt projektledare inom både näringslivet och offentlig förvaltning.

Anna har lång erfarenhet av att såväl leda som skapa effektiva internationella och tvärfunktionella team. Hon är specialiserad på strategisk planering, lönsamhetsanalyser och förändringsledning. Annas erfarenheter kommer främst från konsumentvaror där hennes huvudsakliga inriktning varit affärs-, produktutveckling och marknadsföring.

Anna har stor vana av att göra situationsanalyser, upprätta handlingsplaner och att leda olika verksamheter mot varaktiga lösningar samt förbättring. Hon har en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet och en master i International Business Administration från Chalmers Tekniska Högskola.

”Anna har en stor förmåga att tydliggöra efterfrågad effekt, utmana grupper att tänka nytt och leda mot det gemensamma målet. Annas energi och positiva anda är alltid en starkt bidragande faktor till att de projekt hon driver inte bara når – utan också överträffar uppsatta mål.”