En framgångsrik organisation byggs utifrån ett tillåtande klimat som har ett klart budskap om vad verksamheten vill uppnå och varför. Ett tydligt ledarskap gör att alla känner sig motiverade.

– Det är viktigt att säkerställa samsyn om vart organisationen är på väg genom en ständigt pågående dialog, säger Lotta Andersson, managementkonsult på Vergenta.

– När jag träffar olika organisationer är ofta bristen på tydlighet det som dyker upp som ett hinder. Både när det gäller den egna rollen, helheten i arbetsklimatet eller var besluten fattas, säger Lotta Andersson.

Otydlighet kan medföra ineffektivitet

Där tydligheten saknas tar osäkerheten över. Istället för att alla strävar mot samma mål uppstår en slags handlingsförlamning där varje enskild individ väntar på att någon annan ska leverera. Det leder till skvaller, olika sidoverksamheter där ”alla gör lite som de själva vill” och rundgång i systemet.

– Om jag inte vet vad ska jag göra, eller på vilket sätt jag ska bidra till organisationen som chef eller medarbetare, skapar det osäkerhet. Att finna ett sammanhang och kunna bidra är en grundläggande inställning hos de flesta människor. Men om allt är otydligt vet medarbetarna inte om vad de gör är rätt eller inte, vilket blir till ett hinder.

Att rikta kraft och energi åt samma håll och ha en gemensam syn på vad som ska uppnås kan tyckas självklart, men blir ofta svårt att omsätta i praktiken.

– Kanske står hierarkier i vägen, kanske är det förändringar på gång i organisationen eller så blir det lägre prioriterat. Ofta tas tydligheten som en självklarhet, att ’alla vet väl vart vi ska’, men för individen är det inte alltid lika synligt, säger Lotta Andersson.

Kreativitet skapas ur tillåtande kultur och tydligt ledarskap

Tydligt ledarskap är att använda resurserna rätt, förmedla samsyn om vart man är på väg och på vilket sätt var och en kan bidra. Och genom att skapa en tillåtande kultur där det är okej att lära genom att göra misstag, blir det lättare att hitta nya vägar framåt istället för att hämma kreativiteten.

– Med olika involveringstekniker och ökat ansvar till medarbetare kan organisationen frigöra motivation och energi. För att lyckas behövs också ett ständigt pågående samtal. Tydlighet betyder olika saker för olika människor, och det går aldrig att förutsätta att något som är självklart för en person är lika självklart för en annan.

Fem nycklar alla ledare behöver ha och använda:

1. Tydlighet
2. Tillåta misstag
3. Göra medarbetare delaktiga
4. Ge ökat ansvar
5. Samtala mera

Lotta Andersson

Lotta Andersson

Managementkonsult

Kontakta Lotta på 070-843 90 08 eller lotta.andersson@vergenta.com om du vill ha någon att bolla ledarskaps- och organisationsutvecklingsfrågor med.