Att direkt börja tänka kring ett ämne är det enklaste sättet att komma fram till idéer som du har kommit på förut. Att istället stanna upp innan du börjar generera idéer i syfte att tänka en gång till, och kanske till och med omformulera de frågeställningar och problem du vill jobba med, är det snabbaste och säkraste sättet att få fram nya idéer. ”Från en annan synvinkel” är ett verktyg som kan användas för just detta.

Ibland kan en arbetsgrupp fastna i gamla tankespår. Det kan leda till att samma lösningar används för att hantera nya problem, trots att det aktuella problemet egentligen skulle behöva helt nya sorters lösningar. Verktyget ”Från en annan synvinkel” kan hjälpa en grupp att lösgöra sig från rutinen och hitta nya och kreativa sätt att tänka kring en frågeställning. För istället för att börja utforska ett problemområde, en möjlighet eller ett ämne på vanligt sätt i rollen som oss själva, hjälper det här verktyget oss att prova att beskriva problemområdet utifrån någon annans perspektiv. Alltså: hur skulle andra kunna skildra den situation som vi befinner oss i? Vad säger det oss?

Instruktioner

Mål Att få fram 5-10 alternativa sätt att se på den aktuella frågan. Det finns inget rätt eller fel, bara en strävan efter variation som kan leda till nya kreativa kopplingar.

När Det här är ett verktyg som passar bra tidigt i en arbetsprocess när avgränsningar och frågeformuleringar ännu inte har spikats. Övningen är enkel att förklara och får omedelbart gruppen att tänka utanför de vanliga ramarna.

Hur Förbered en lista på roller som du vill att gruppen ska tänka som. Ge sedan gruppen en roll i taget och be dem att beskriva processer, problem och möjligheter med de ord som rollfiguren skulle använda. Efter en stund av fritt tänkande kan du som gruppledare titta igenom den lista av uttalanden som gruppen har gett för att se om något behöver klargöras, om det finns dubbletter etc. Låt sedan gruppen, genom dialog eller röstning, välja ut vilka punkter som man vill arbeta vidare med. (Nästa steg fokuserar på massgenerering av idéer, och därefter kommer urval och test av idéerna som gör skillnad på riktigt; kontakta oss gärna om du vill veta mer).

Tips #1 Låt inte denna övning ta för lång tid; lägg 5 minuter per synvinkel och undvik långa förklaringar och försök till problemlösning. Börja med ett närliggande ”enkelt” synsätt och alternera sedan mellan intressenter och helt utomstående som rollfigurer. Generering av lösningsidéer bör ske först i nästa fas, men ha ändå en yta för ”idéparkering” redo om något skulle dyka upp.

Tips #2 Börja med att identifiera intressenter till verksamheten; kunder, leverantörer, anställda inom andra delar av organisationen etc. Hur skulle de tänka? Ta sedan även in ett eller flera av nedanstående perspektiv och fundera kring hur dessa personer skulle agera; vilka frågor skulle de ställa och vilka problem och möjligheter skulle de se?

Andra perspektiv

 • en läkare
 • en flygvärdinna
 • en stand-up komiker
 • en politiker
 • en tidningsutdelare
 • en hotellchef
 • en revisor
 • ägaren av en trendig ekologisk och vegetarisk restaurang
 • chefen för en snabbmatsrestaurang
 • en sexåring
 • en Formel 1-mekaniker
 • en bibliotekarie
 • en säljare
 • en marknadsförare
 • en utomjording
 • en småbarnsförälder.
Sofie Peters

Sofie Peters

Managementkonsult

Kontakta gärna Sofie på 070-843 90 53 eller sofie.peters@vergenta.com om du vill veta mer om hur du kan hjälpa en grupp tänka nytt och skapa resultat.