I det här inlägget bjuder vi på en bit kunskap ur vår verktygslåda, nämligen vår vidareutveckling av dialogens principer som är framtagen av William Isaacs. Testa gärna att använda dialogens principer på nästa möte, workshop eller varför inte hemma vid middagsbordet?

Dialogens principer är de fyra grundbultarna för konstruktiva och effektiva samtal. Med gemensamt överenskomna spelregler för samtalet i en grupp eller i ett möte skapas utrymme för ett öppet och fokuserat samtalsklimat. Principerna hjälper en grupp eller den enskilda individen att reflektera över hur vi beter oss i samtalet och hjälper oss därmed att öka fokus på den aktuella frågan, hellre än på andra frågor såsom ”varför vågar jag inte prata”, ”hur ska jag få de andra att lyssna på mig” eller ”vi kommer aldrig att komma i mål med den här frågan”. En grupp som håller sig till dialogens principer utforskar och förordar växelvis olika ståndpunkter på ett konstruktivt sätt.

Dialogcirkeln består av fyra dialogprinciper.

Principerna

LYSSNA Vi förbereder oss ofta för att tala på ett möte, mer sällan förbereder vi oss för att lyssna. Lyssna för att förstå och inte för att kunna argumentera emot.

RESPEKTERA Tillåt att andra människor har en annan syn och försvara deras rätt att ha det. Acceptera att man kan lära sig något från någon annan.

AVVAKTA Stanna upp: se saker med nya ögon. Vänta med att sätta ned foten och säga din åsikt utan håll samtalet vid liv. Behåll spänningen inom dig själv istället för att sprida den i gruppen.

TALA OFÖRSTÄLLT Säg vad du verkligen tycker och tänker, även om det är tvärtemot vad någon annan yttrat i samtalet. Känn tillit till att just din upplevelse är till nytta för andra och är berikande för samtalet.

 

Exempel på frågor kopplade till principen om att LYSSNA:

 • Hur lyssnar jag?
 • Hur känns det?
 • Vad tänker jag?
 • Varför tänker jag så?
 • Blir jag uppfattad på det sätt jag avser?

Exempel på frågor kopplade till principen om att RESPEKTERA:

 • Behandlar jag min nästa som en lärare?
 • Lämnar jag utrymme för skilda uppfattningar?
 • Söker jag efter det jag inte vet, eller bara efter det jag redan vet?

Exempel på frågor kopplade till principen om att AVVAKTA:

 • Har jag låst mig till min ståndpunkt?
 • Vågar jag pröva andras tankar?
 • Varför är jag så säker på det här?
 • Vad är jag rädd för?

Exempel på frågor kopplade till principen om att TALA OFÖRSTÄLLT:

 • Om inte jag säger detta, vem ska då säga det?
 • Vad hindrar mig från att berätta vad jag egentligen tycker?
 • I vilka situationer är det enklare för mig att vara uppriktig?

 

Användningsområde

I stort sett alla möten men framförallt i samband med workshoppar eller dialogmöten, eller i situationer där en grupp behöver reflektera på ett djupare plan kring sin gruppdynamik och sitt sätt att diskutera.

Utförande

Presentera dialogens principer inför ett möte eller dialog och hjälp varje enskild deltagare att följa dem. Det önskade resultatet är att gruppen snabbare och mer effektivt kommer framåt i dialogen, liksom ett ökat lärande där fler perspektiv synliggörs.

Tips #1 Om du ska leda samtalet kan du lägga fram dialogens principer som förslag till regler för mötet. Det blir sedan enklare att synliggöra för deltagarna vad som händer i gruppen om deltagarna redan i början av mötet enats om reglerna. Gruppen kan också sätta sina egna samspelsregler, kanske med dialogens principer som stöd.

Tips #2 Om du befinner dig i en grupp som behöver reflektera över sitt samtalsklimat på ett djupare plan kan du låta deltagarna reflektera över hur de på egen hand och som grupp förhåller sig till dialogens principer, vad som är mest utmanande och enklast i just den aktuella gruppen.

 

Vi på Vergenta hoppas att du får nytta av det här verktyget!
Lycka till och fråga oss gärna om du vill veta mer eller vill få tips!

My Ekrelius

My Ekrelius

Managementkonsult

Vill du veta mer om samtalsledning och om hur effektiva och inkluderande dialoger kan skapas i din organisation? My berättar gärna mer, kontakta henne på 070-843 90 33 eller my.ekrelius@vergenta.com.