Många saknar arbetsplatsens gemenskap när pandemin tvingar fram hemarbete. Fler oroar sig också för arbetslöshet. Men trots att världen runtomkring skakar håller svenskarna fast vid sina grundläggande värderingar. Det visar en extramätning av Sverigestudien som presenteras idag.

Sverigestudien görs vartannat år av Sveriges Kommuner och Regioner, Vergenta och Gullers Grupp. Den mäter svenskarnas värderingar – av sig själva, av arbetsplatsen och av samhället i stort. Årets mätning genomfördes i februari, precis innan coronapandemin drabbade världen. För att kunna se om och i sådana fall hur en samhällskris av denna omfattande karaktär påverkar värderingar har en extramätning genomförts.

– I sex månader har vi levt med en global pandemi som helt ändrat vårt sätt att leva och arbeta. Hemmajobb, social distansering, oro för sjukdom och en ekonomisk kris som slagit hårt särskilt mot viktiga branscher gör att vi upplever att allt är annorlunda. Men vår mätning visar att svenskarna trots detta håller fast vid sina grundläggande värderingar, säger Stefan Kraft, konsult på Gullers Grupp.

Några förändringar går att utläsa i studien.

  • Relationer blir viktigare. Fler anger familjen som det viktigaste för sin egen personliga grund. Även egenskaper som medkänsla och anpassningsbarhet ökar.
  • Många saknar arbetsplatsens gemenskap. Hemarbetet har fått konsekvensen att fler väljer ord som lagarbete och samarbete för hur ens ideala arbetsplats ser ut. Man längtar efter en gemensam vision, som man upplever går förlorad när det fysiska sammanhanget byts mot ett digitalt.

– Det är förstås ett bra betyg för många arbetsplatser att medarbetarna saknar den, men samtidigt visar detta att många arbetsgivare skulle behöva göra mer för att inte tappa engagemang, samhörighet och riktning nu när vi inte kan jobba som vi är vana. Det finns mycket att göra med ledarskap, kommunikation och teknik. Krisen är långt ifrån över så nu är det läge att växla upp, säger Sandra Zätterström, konsult på Vergenta och projektledare för Sverigestudien.

I undersökningen får deltagarna också svara på frågor om sin kommun. Här är resultatet lika stabilt som för samhället i stort. När det gäller önskade värderingar är det samma tio ord som hamnar i topp både före och mitt i pandemin.

– Återigen finns de största skillnaderna i beskrivningen av nuläget. Arbetslöshet är ett ord som väljs av betydligt fler i september än i februari och det kommer dessutom in på topp 10”, säger Christine Feuk, projektledare på Sveriges Kommuner och Regioner.

Om mätningen och resultat

September månads mätning genomfördes den 2 t o m den 17 september. Enkäten skickas till ett ”Sverige i miniatyr”, det vill säga en statistiskt säkerställd fördelning av människor bosatta i Sverige. Totalt deltog 2 000 personer i undersökningen. Samtliga respondenter svarar på frågor om personliga värderingar och samhälle, medan hälften svarar om frågor rörande organisation och den andra hälften om kommun.

 

Beskriv vem du är genom att välja tio för dig viktiga värderingar/egenskaper/beteenden? (2 000 svarande)
Personliga värderingar
Februari Antal Andel   September Antal Andel
1 Familj 869 43% 1 Familj 924 46%
2 Humor/glädje 863 43% 2 Humor/glädje 813 41%
3 Ansvar 841 42% 3 Ansvar 802 40%
4 Ekonomisk stabilitet 570 29% 4 Ärlighet 565 28%
5 Ärlighet 570 29% 5 Medkänsla 554 28%
6 Tar ansvar 532 27% 6 Ekonomisk stabilitet 543 27%
7 Medkänsla 494 25% 7 Anpassningsbarhet 511 26%
8 Anpassningsbarhet 481 24% 8 Tar ansvar 507 25%
9 Balans hem/arbete 472 24% 9 Balans hem/arbete 452 23%
10 Effektivitet 467 23% 10 Rättvisa 431 22%

 

Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som bäst beskriver det Sverige du lever i idag? (2 000 svarande)
Nuläge samhälle
Februari Antal Andel   September Antal Andel
1 Osäkerhet om framtiden 869 43% 1 Våld och brott 782 39%
2 Våld och brott 822 41% 2 Osäkerhet om framtiden 776 39%
3 Skyller på varandra 791 40% 3 Byråkrati 753 38%
4 Byråkrati 781 39% 4 Skyller på varandra 691 35%
5 Resursslöseri 712 36% 5 Arbetslöshet 663 33%
6 Kortsiktighet 642 32% 6 Yttrandefrihet 630 32%
7 Konflikt/aggression 601 30% 7 Resursslöseri 620 31%
8 Yttrandefrihet 580 29% 8 Utbildningsmöjligheter 615 31%
9 Miljömedvetenhet 559 28% 9 Kortsiktighet 587 29%
10 Utbildningsmöjligheter 547 27% 10 Konflikt/aggression 533 27%

 

Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som du anser vara centrala för att Sverige ska kunna fungera som bäst? (2 000 svarande)
Önskat läge samhälle
Februari Antal Andel   September Antal Andel
1 Ekonomisk stabilitet 861 43% 1 Ekonomisk stabilitet 905 45%
2 Ansvar för kommande generationer 830 42% 2 Arbetstillfällen 876 44%
3 Arbetstillfällen 813 41% 3 Ansvar för kommande generationer 814 41%
4 Välfungerande sjukvård 699 35% 4 Hållbarhet 718 36%
5 Hållbarhet 690 35% 5 Välfungerande sjukvård 637 32%
6 Bevarande av naturen 592 30% 6 Jämställdhet 602 30%
7 Jämställdhet 587 29% 7 Demokratiska processer 597 30%
8 Upprättande av lag och ordning 578 29% 8 Upprättande av lag och ordning 585 29%
9 Demokratiska processer 565 28% 9 Bevarande av naturen 577 29%
10 Omsorg om de äldre 499 25% 10 Långsiktighet 534 27%

 

Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som bäst beskriver den organisation du arbetar i idag (1 000 svarande)
Nuläge organisation
Februari Antal Andel   September Antal Andel
1 lagarbete 286 24% 1 lagarbete 300 30%
2 anställdas hälsa 242 24% 2 ansvar 272 27%
3 humor/glädje 239 23% 3 engagemang 215 22%
4 ansvar 232 23% 4 humor/glädje 215 22%
5 balans hem/arbete 229 23% 5 kostnadsjakt 215 22%
6 kostnadsjakt 225 21% 6 hierarki 207 21%
7 förvirring 212 20% 7 byråkrati 206 21%
8 hierarki 204 20% 8 anställdas hälsa 202 20%
9 engagemang 196 19% 9 förvirring 202 20%
10 göra skillnad/något betydelsefullt 192 19% 10 göra skillnad/något betydelsefullt 202 20%

 

Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som du anser krävs för att din organisation skall kunna fungera som bäst och prestera optimalt (1 000 svarande)
Önskat läge organisation
Februari Antal Andel   September Antal Andel
1 anställdas hälsa 535 54% 1 anställdas hälsa 537 54%
2 balans hem/arbete 392 39% 2 balans hem/arbete 415 42%
3 humor/glädje 350 35% 3 lagarbete 321 32%
4 erkännande av anställda 315 32% 4 humor/glädje 309 31%
5 lagarbete 283 28% 5 erkännande av anställda 302 30%
6 ekonomisk stabilitet 266 27% 6 anpassningsbarhet 291 29%
7 anpassningsbarhet 261 26% 7 ekonomisk stabilitet 284 28%
8 kvalitet 261 26% 8 kvalitet 239 24%
9 ansvar 244 24% 9 gemensam vision 239 24%
10 engagemang 244 24% 10 Medarbetar-engagemang 239 24%

 

Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som bäst beskriver den kommun du bor i idag (1 000 svarande)
Nuläge kommun
Februari Antal Andel   September Antal Andel
1 kortsiktighet 333 30% 1 resursslöseri 302 30%
2 resursslöseri 304 30% 2 kortsiktighet 295 30%
3 osäkerhet om framtiden 295 29% 3 osäkerhet om framtiden 281 28%
4 byråkrati 286 28% 4 byråkrati 266 27%
5 förvirring 280 28% 5 utbildningsmöjligheter 260 26%
6 kostnadsjakt 278 28% 6 skyller på varandra 258 26%
7 våld och brott 267 27% 7 förvirring 254 25%
8 skyller på varandra 265 27% 8 våld och brott 249 25%
9 utbildningsmöjligheter 263 26% 9 kostnadsjakt 247 25%
10 miljömedvetenhet 213 21% 10 arbetslöshet 245 25%

 

Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som du anser krävs för att din kommun skall kunna fungera som bäst och prestera optimalt (1 000 svarande)
Önskat läge kommun
Februari Antal Andel September Antal Andel
1 arbetstillfällen 522 52% 1 arbetstillfällen 567 57%
2 ekonomisk stabilitet 491 49% 2 ekonomisk stabilitet 510 51%
3 ansvar för kommande generationer 370 37% 3 ansvar för kommande generationer 393 39%
4 hållbarhet 359 36% 4 hållbarhet 392 39%
5 pålitlig samhällsservice 320 32% 5 bevarande av naturen 310 31%
6 långsiktighet 306 31% 6 långsiktighet 298 30%
7 bevarande av naturen 301 30% 7 pålitlig samhällsservice 295 30%
8 demokratiska processer 285 29% 8 demokratiska processer 276 28%
9 medborgarinflytande 243 24% 9 jämställdhet 254 25%
10 jämställdhet 219 22% 10 medborgarinflytande 237 24%

 

De fullständiga resultaten samt ytterligare information finns på www.sverigestudien.se

 

Om Sverigestudien

September månads mätning genomfördes mellan den 2 och 17 september. Enkäten skickas till ett ”Sverige i miniatyr”, det vill säga en statistiskt säkerställd fördelning av människor bosatta i Sverige. Totalt deltog 2 000 personer i undersökningen. Sverigestudien genomförs med Barret Analytics, en mätmetod som utvecklats av Barrett Values Centre.

Sandra Zätterström

Sandra Zätterström

Projektledare av Sverigestudien

Kontakta Sandra på 070 843 90 88 eller sandra.zatterstrom@vergenta.com för att få veta mer om Sverigestudien och hur er organisation kan arbeta med värderingar och kultur.