Valåret är inne och Sverigestudien 2018 ger en spännande inblick i svenskarnas värderingar och vad de vill se i landet framöver. Känner du igen dig i statistiken? Hur påverkar dina värderingar hur du röstar?

Sverigestudien genomfördes 2018 för nionde gången och är en unik tidsserie över svenskarnas värderingar. I studien mäts vilka värderingar, egenskaper och beteenden som präglar och vilka medborgarna önskar präglade våra arbetsplatser och samhället i stort.

Även om många av värderingarna är stabila över tid ser vi att en ökad rädsla slår igenom i resultatet, vilket är fortsättningen på en trend från förra året. I denna rapport sammanfattas resultatet av 2018 års studie. Nedan sammanfattas kort några axplock ur rapporten.

Svenskarna i samhället och kommunen:
• Önskelistan till politiker är tydlig – svenskarna drömmer fortsatt om ekonomisk stabilitet, arbetstillfällen, ansvar för kommande generationer och välfungerande sjukvård
• Tillit minskar och kan i det offentliga samtalet ha kommit att ersättas av fokus på trygghet
• Kortsiktighet och kostnadsjakt ökar i bilden av kommunen
• Synen på kommunen mindre rädslostyrd än bilden av nationen

Svenskarna på jobbet:
• Anställda i privat och offentlig sektor drömmer om samma arbetsplats, men privat sektor ligger närmare den önskade arbetsplatsen
• Högkonjunkturen slår igenom och påverkar resultaten; arbetslöshet sjunker för tredje året i rad, men stress och efterfrågan på balans hem/arbete stiger

De unga svenskarna:
• Ungas bild av samhället är mer positiv än äldres där fred, hållbarhet, jämlikhet, ekonomisk stabilitet hamnar i topp hos unga, medan byråkrati, osäkerhet om framtiden, våld och brott och skyller på varandra hamnar i topp hos äldre
• Orden respekt, göra skillnad/något meningsfullt och jämlikhet är viktiga för ungas önskade arbetsplats och samhälle
• Unga betonar i högre utsträckning än äldre vikten av samhällsorienterade värderingar (till exempel ansvar för kommande generationer, jämlikhet, mänskliga rättigheter, bevarande av naturen) vilket ger underlag för att ifrågasätta talet om en individualistisk/egoistisk generation

Sandra Zätterström

Sandra Zätterström

Managementkonsult

Nyfiken på Sverigestudien och hur den kan hjälpa er organisation? Kontakta Sverigestudiens projektledare Sandra på 070-843 90 88 eller sandra.zatterstrom@vergenta.com - hon berättar gärna mer.