Niklas Ekman och Daniel Nilsson träffades i ett omfattande förändringsuppdrag på en större svensk myndighet. Daniel arbetade på Accenture som leverantör till Niklas och Mats, som var ansvarig hos kunden. Under tiden som uppdraget pågick märkte de att det var mycket som förenade dem. Daniel hade under en tid funderat på att starta sitt eget konsultbolag och Niklas och Mats drevs av en vilja att hitta en plattform för att förena erfarenheter från näringsliv och offentlig förvaltning och verka som en oberoende bro däremellan. Drömmen om att etablera ett eget konsultbolag föddes och i april 2006 tog man steget och startade Vergenta.

– Vergenta föddes ur en vilja att bygga ett företag där människor som brinner för att vara rådgivare och lösa svåra utmaningar får chansen att leva, växa och arbeta mot ett gemensamt mål, träffa likasinnade och gå in på djupet i utmaningar som chefer, ledare och organisationer ställs inför, säger Niklas.

Många av Vergentas nuvarande styrkor grundlades redan i samband med företagets bildande. Daniel och Niklas satte sig ner i tomma lokaler på Skeppargatan i Stockholm, utan vare sig klara uppdrag eller kunder. Det gav dem tid att definiera vilken typ av företag Vergenta skulle utvecklas mot, vilken typ av uppdrag de ville att Vergenta skulle genomföra och på vilket sätt man som rådgivare på Vergenta ska bemöta och arbeta tillsammans med Vergentas kunder.

– I början fanns det tre principer vi arbetade utifrån. 1) No-nonsense consulting – sättet vi ska jobba på ska vara direkt och fokuserat och de lösningar vi tar fram ska vara relevanta och pragmatiska. 2) Vi ska arbeta med och inte åt våra kunder – vår syn är att konsultrapporter som ligger och dammar i hyllan är värdelösa. 3) Bred erfarenhet och kompetens – vi sätter en heder i att de som bygger kundrelationer och säljer uppdrag också är de som är med och levererar och tar ansvar hela vägen. Vi som huvudägare arbetar aktivt i verksamheten. Dessa principer är fortfarande centrala i vårt sätt att jobba, säger Daniel.

– Vi är i allra högsta grad ett värderingsstyrt företag. Vårt formande av företaget och vårt förhållningssätt som konsulter manifesterar sig nu i vår filosofi, fyller Niklas i.

Daniel och Niklas var båda överens om att de ville bygga ett företag, inte enbart bedriva konsultverksamhet på enmansbasis. Den första tiden var tuff, men förstås också rolig och spännande. Uttrycket ”att starta något ur två tomma händer” var påtagligt närvarande under den första tiden.

– I början så blev det faktum att vi inte kunde ta varken kunder eller intäkter för givna en stor motivationsfaktor som fortfarande finns kvar. Den kombinerades sedan med den känsla av ödmjukhet som uppstår när kunder kommer till oss med verkligt svåra och utmanande problem som vi får vara med att lösa. Det tror jag har varit en av nycklarna till Vergentas framgång, säger Daniel.

Vergenta har nu funnits i drygt tio år och har under tiden hanterat mängder av utmaningar som chefer, ledare och verksamheter inom privat och offentlig sektor ställts inför. De medarbetare som tidigare arbetat på Vergenta har i många fall gått vidare och tagit högt uppsatta chefsroller i näringsliv och offentlig sektor. Och framtiden?

– Vi drivs av att fortsätta agera långsiktigt i vårt sätt att utveckla och bygga det kvalificerade och relevanta konsultbolaget. Vi vill fortsätta identifiera och lösa de rätta problemen hos våra kunder och vara en ledande rådgivare i vår bransch när det gäller att skapa kundvärde, medarbetarvärde och ägarvärde. Att vi växer steg för steg är en positiv bieffekt av det, avslutar Niklas.

 

Vill du veta mer om hur det gick till när Vergenta skapades eller hur Vergenta ser på sin framtid? Kontakta gärna Daniel eller Niklas.

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Grundare av Vergenta

daniel.nilsson@vergenta.com
+46 76 104 84 81

Niklas Ekman

Niklas Ekman

Grundare av Vergenta

niklas.ekman@vergenta.com
+46 76 104 84 82