Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamheter starkare.

VAD VI GÖR

Tillsammans med våra kunder genomför vi förändringar på olika nivåer inom både näringsliv, kommunal och statlig sektor. 

Vi drivs av nytänkande och ständig rörelse framåt samtidigt som vi värderar eftertänksamhet och erfarenhet högt. 

Vi stödjer våra uppdragsgivare från analys och diagnos, via beslutsfattande och planering, till genomförande och uppföljning. Vi är relevanta, vardagsnära och krånglar inte till det.

Vi tillför innovativa metoder för förändringsledning som tar utgångspunkt i kundens behov och skapar lust, driv samt ansvarstagande. Med vår helhetssyn, som kombinerar kultur och struktur, skapar vi riktning, fokus och insikt kring komplexa samband.

Öva innan krisen kommer smygande

| Metoder och processutveckling, Nyheter, Resiliens och skydd | No Comments
Hej Erica Altby, managementkonsult på Vergenta med inriktning på frågor om samhällsskydd, resiliens, totalförsvar, civilt försvar och krigsberedskap. Berätta om en fråga du tror kommer bli viktig framgent inom ditt...

Krishantering är ett lagspel – och ensam är inte stark

| Nyheter, Resiliens och skydd | No Comments
Dagens samhälle står inför nya utmaningar kopplat till vår grundläggande säkerhet och trygghet. Omvärlden runtomkring oss har dessutom ett skarpare tonläge än förut, och i samhällsdebatten har samtalet om Sveriges...

Från student till managementkonsult – tankar från vår kollega Joel

| Karriär, Nyheter, Organisationsutveckling | No Comments
Joel Minnema började som praktikant hos Vergenta 2017 och har sedan dess fått möjligheten att hjälpa kunder i olika sektorer att lösa sina problem. Det var såklart en omställning att...