Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamheter starkare.

VAD VI GÖR

Tillsammans med våra kunder genomför vi förändringar på olika nivåer inom både näringsliv, kommunal och statlig sektor. 

Vi drivs av nytänkande och ständig rörelse framåt samtidigt som vi värderar eftertänksamhet och erfarenhet högt. 

Vi stödjer våra uppdragsgivare från analys och diagnos, via beslutsfattande och planering, till genomförande och uppföljning. Vi är relevanta, vardagsnära och krånglar inte till det.

Vi tillför innovativa metoder för förändringsledning som tar utgångspunkt i kundens behov och skapar lust, driv samt ansvarstagande. Med vår helhetssyn, som kombinerar kultur och struktur, skapar vi riktning, fokus och insikt kring komplexa samband.

Specialist på att vara generalist

| Karriär, Nyheter, Organisationsutveckling | No Comments
Ibland pratar man om skillnaden på att vara specialist och generalist i termer av att veta mycket om lite i kontrast till att veta lite om mycket. Jag ser att...

Demokrati, resiliens och ledning i offentlig sektor

| Facilitering och förändringsledning, Nyheter, Resiliens och skydd, Styrning och ledning | No Comments
Den 17 november höll Vergenta och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett webinarium och dialog tillsammans med personer som verkar inom offentlig sektor i Sverige. Läs de kloka reflektionerna här....

Från internkonsult till externkonsult

| Karriär, Nyheter, Organisationsutveckling, Program- och projektledning | No Comments
Sofia Hagsund började som managementkonsult hos Vergenta i januari 2021 efter många år i linjen hos internationellt verksamma organisationer. Vi frågade Sofia, som bland annat arbetat med projektledning, processkartläggning och...