Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamhet starkare.

NYHET

Den 1 september 2020 har Vergenta gått samman med det Göteborgs-baserade managementkonsultföretaget Preera, och Preera blir därmed en del i Vergenta.

VAD VI GÖR

Våra uppdragsgivare kommer ofta till oss med frågeställningar som handlar om att:

Få en speciell frågeställning utredd och analyserad

Förbättra organisationens effektivitet

Utveckla nya metoder och processer

Vi har modet och integriteten att också ge de svårsmälta råden. Vi ser till att resultat uppnås och blir bestående. Vi drivs av nytänkande och ständig rörelse framåt – och värderar samtidigt eftertänksamhet och erfarenhet högt.