Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamheter starkare.

VAD VI GÖR

Tillsammans med våra kunder genomför vi förändringar på olika nivåer inom både näringsliv, kommunal och statlig sektor. 

Vi drivs av nytänkande och ständig rörelse framåt samtidigt som vi värderar eftertänksamhet och erfarenhet högt. 

Vi stödjer våra uppdragsgivare från analys och diagnos, via beslutsfattande och planering, till genomförande och uppföljning. Vi är relevanta, vardagsnära och krånglar inte till det.

Vi tillför innovativa metoder för förändringsledning som tar utgångspunkt i kundens behov och skapar lust, driv samt ansvarstagande. Med vår helhetssyn, som kombinerar kultur och struktur, skapar vi riktning, fokus och insikt kring komplexa samband.

Vi söker modig och engagerad managementkonsult med fokus på krisberedskap och civilt försvar

| Karriär, Nyheter | No Comments
Vilka vi är Vi på Vergenta är en grupp människor som tillsammans brinner för att skapa bestående förändring och skillnad på riktigt. Vi är stolta över att vara med och...

Ur verktygslådan: 5R-modellen

| Facilitering och förändringsledning, Nyheter | No Comments
5R står för Rummet, Regler, Roller, Rutiner och Resultat. En checklista med fem perspektiv som visar på enkla åtgärder som kan utföras i förväg och under en dialog för att...

Portföljstyrning ett verktyg för styrning och samverkan

| Nyheter, Styrning och ledning | No Comments
Får ni till den samverkan som är så nödvändig i dagens stadsutvecklingsarbete? Läs mer om hur Maria Wikman, managementkonsult på Vergenta, beskriver hur portföljstyrning kan bli ett verktyg i det...