Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamheter starkare.

VAD VI GÖR

Tillsammans med våra kunder genomför vi förändringar på olika nivåer inom både näringsliv, kommunal och statlig sektor. 

Vi drivs av nytänkande och ständig rörelse framåt samtidigt som vi värderar eftertänksamhet och erfarenhet högt. 

Vi stödjer våra uppdragsgivare från analys och diagnos, via beslutsfattande och planering, till genomförande och uppföljning. Vi är relevanta, vardagsnära och krånglar inte till det.

Vi tillför innovativa metoder för förändringsledning som tar utgångspunkt i kundens behov och skapar lust, driv samt ansvarstagande. Med vår helhetssyn, som kombinerar kultur och struktur, skapar vi riktning, fokus och insikt kring komplexa samband.

Tillitsbaserad styrning – buzzword eller meningsfull styrfilosofi?

| Nyheter, Styrning och ledning | No Comments
Intresset för tillit som ett sätt att styra organisationer har ökat markant de senaste åren, särskilt inom den offentliga sektorn. Vissa hävdar att tillit bara är ännu ett av alla...

Portföljstyrning i stadsutveckling

| Nyheter, Program- och projektledning, Styrning och ledning | No Comments
Vergenta har genom åren kommit i kontakt med och drivit olika projekt med syfte att utveckla arbetsformerna för portföljstyrning i privata företag. Portföljstyrning är en etablerad metodik som utvecklades inom...

Ur verktygslådan: Från en annan synvinkel

| Facilitering och förändringsledning, Nyheter | No Comments
Att direkt börja tänka kring ett ämne är det enklaste sättet att komma fram till idéer som du har kommit på förut. Att istället stanna upp innan du börjar generera...