Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamheter starkare.

VAD VI GÖR

Tillsammans med våra kunder genomför vi förändringar på olika nivåer inom både näringsliv, kommunal och statlig sektor. 

Vi drivs av nytänkande och ständig rörelse framåt samtidigt som vi värderar eftertänksamhet och erfarenhet högt. 

Vi stödjer våra uppdragsgivare från analys och diagnos, via beslutsfattande och planering, till genomförande och uppföljning. Vi är relevanta, vardagsnära och krånglar inte till det.

Vi tillför innovativa metoder för förändringsledning som tar utgångspunkt i kundens behov och skapar lust, driv samt ansvarstagande. Med vår helhetssyn, som kombinerar kultur och struktur, skapar vi riktning, fokus och insikt kring komplexa samband.

Portföljstyrning ett verktyg för styrning och samverkan

| Nyheter, Styrning och ledning | No Comments
Får ni till den samverkan som är så nödvändig i dagens stadsutvecklingsarbete? Läs mer om hur Maria Wikman, managementkonsult på Vergenta, beskriver hur portföljstyrning kan bli ett verktyg i det...

Ur verktygslådan: Samtalets fyra roller

| Facilitering och förändringsledning, Nyheter | No Comments
Alla är vi olika, men alla behövs vi, även i samtal. Modellen "samtalets fyra roller", baserad på William Isaacs forskning om dialog, beskriver hur och varför. Den beskriver också vad...

Byråkrati präglar bilden av Sverige

| Nyheter | No Comments
Byråkrati präglar bilden av Sverige. Detta, tillsammans med en mer positiv bild av den offentliga arbetsplatsen och ett större fokus på individcentrerade värderingar utgör några av trenderna i årets upplaga...