Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamheter starkare.

VAD VI GÖR

Tillsammans med våra kunder genomför vi förändringar på olika nivåer inom både näringsliv, kommunal och statlig sektor. 

Vi drivs av nytänkande och ständig rörelse framåt samtidigt som vi värderar eftertänksamhet och erfarenhet högt. 

Vi stödjer våra uppdragsgivare från analys och diagnos, via beslutsfattande och planering, till genomförande och uppföljning. Vi är relevanta, vardagsnära och krånglar inte till det.

Vi tillför innovativa metoder för förändringsledning som tar utgångspunkt i kundens behov och skapar lust, driv samt ansvarstagande. Med vår helhetssyn, som kombinerar kultur och struktur, skapar vi riktning, fokus och insikt kring komplexa samband.

Vi söker modig och engagerande managementkonsult inom organisations- och verksamhetsutveckling med fokus på bland annat krisberedskap

| Karriär, Nyheter, Organisationsutveckling, Strategiutveckling, Styrning och ledning | No Comments
Vilka är vi?​ Vi på Vergenta är ett gäng människor som tillsammans brinner för att skapa både bestående förändring och skillnad på riktigt. Vi finner stolthet i att vara med...

Vi söker modig, engagerande och erfaren managementkonsult inom organisations- och verksamhetsutveckling

| Karriär, Metoder och processutveckling, Nyheter, Organisationsutveckling | No Comments
Vilka är vi?​ Vi på Vergenta är ett gäng människor som tillsammans brinner för att skapa både bestående förändring och skillnad på riktigt. Vi finner stolthet i att vara med...

Vergenta förstärker inom statsförvaltning

| Nyheter, Organisationsutveckling, Strategiutveckling | No Comments
Mattias Román är Vergentas senaste rekrytering. Mattias kommer från en lång bakgrund på statliga myndigheter, där han har arbetat i chefs- och ledarroller på olika nivåer. I sin senaste anställning...