Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamheter starkare.

VAD VI GÖR

Tillsammans med våra kunder genomför vi förändringar på olika nivåer inom både näringsliv, kommunal och statlig sektor. 

Vi drivs av nytänkande och ständig rörelse framåt samtidigt som vi värderar eftertänksamhet och erfarenhet högt. 

Vi stödjer våra uppdragsgivare från analys och diagnos, via beslutsfattande och planering, till genomförande och uppföljning. Vi är relevanta, vardagsnära och krånglar inte till det.

Vi tillför innovativa metoder för förändringsledning som tar utgångspunkt i kundens behov och skapar lust, driv samt ansvarstagande. Med vår helhetssyn, som kombinerar kultur och struktur, skapar vi riktning, fokus och insikt kring komplexa samband.

Från student till managementkonsult – tankar från vår kollega Joel

| Karriär, Nyheter, Organisationsutveckling | No Comments
Joel Minnema började som praktikant hos Vergenta 2017 och har sedan dess fått möjligheten att hjälpa kunder i olika sektorer att lösa sina problem. Det var såklart en omställning att...

Ur verktygslådan: Triocoachning

| Ledarskaps- och ledningsgruppsutveckling, Nyheter, Styrning och ledning | No Comments
Triocoachning är ett utmärkt verktyg för att göra lärandet till en del av vardagen och bjuda in andras perspektiv på olika frågeställningar. Verktyget kan användas i förändringsprojekt för att analysera...

Lärdomar för din verksamhet från Covid-19

| Facilitering och förändringsledning, Nyheter, Organisationsutveckling, Styrning och ledning | No Comments
Den pågående pandemin av Covid-19 har påverkat såväl individer som organisationer på ett sätt som få kunnat förutse. Statliga myndigheter, regional och kommunal förvaltning och privat näringsliv har alla fått...