I tidningen Stadsbyggnad nr 1 2019 skriver My Ekrelius om hur stadens strukturella förändringar ställer krav på nya sätt att samverka.

Göteborg expanderar med många nya byggnadsprojekt och infrastrukturprojekt. Så hur planerar och bygger vi gemensamt en stad med fokus på göteborgarnas bästa? My Ekrelius, managementkonsult på Vergenta, reflekterar i artikeln tillsammans med Lisa Kallmér från fastighetskontoret, Göteborgs Stad, kring vilka viktiga arbetssätt och verktyg som behöver tas fram.

Två inriktningar som blir belysta är en gemensam exploateringsprocess för stadens tekniska förvaltningar och ett projektorienterat arbetssätt i exploateringsverksamheten.

Artikeln i sin helhet finns tillgänglig genom tidskriften Stadsbyggnad. Deras hemsida: https://stadsbyggnad.org/tidskriften.

My Ekrelius

My Ekrelius

Managementkonsult

Vill du veta mer om stadsbyggnad och vad Vergenta kan hjälpa din organisation med? Kontakta My på my.ekrelius@vergenta.com eller +46 708439033, hon svarar gärna på dina frågor och bollar idéer!