Får ni till den samverkan som är så nödvändig i dagens stadsutvecklingsarbete? Läs mer om hur Maria Wikman, managementkonsult på Vergenta, beskriver hur portföljstyrning kan bli ett verktyg i det arbetet.

Under de senaste 10 åren har jag ägnat mycket av min arbetstid åt att hjälpa organisationer, som arbetar med stads- och samhällsbyggnadsfrågor, att utveckla både sin styrning, sitt sätt att organisera sin verksamhet och sina processer för att främja en ökad samverkan mellan berörda aktörer.

Att det är en komplex process att bygga stad är alla överens om men det som blivit tydligast för mig är att fungerande samverkan är en nyckel för att få såväl kvalitet och effektivitet i arbetet och ett hållbart resultat. I takt med att komplexiteten ökar och det samtidigt ställs ökande krav på effektivt resursutnyttjande har fler och fler kommuner börjar organisera sitt samhällsbyggande i projektform. Det i sin tur ställer nya krav på styrningen men ger också nya möjligheter för att skapa en plattform för samverkan.

Senaste åren har vi stöttat flera kommuner, bland annat Göteborgs Stad, i sin strävan att utveckla både sin verksamhet och sin styrning av stadsutvecklingsarbetet. Utgångspunkt för arbetet har varit att skapa en form av portföljstyrning, en modell som möjliggör en sammanhängande styrning både på strategisk, taktisk och operativ nivå, som är anpassad efter respektive kommuns förutsättningar. Det jag lärt mig från detta arbete är att styrningen behöver anpassas både utifrån vilka behov av styrning som finns och att modellen behöver utvecklas och införas över tid för att bli anpassad till verksamhetens behov av styrning.

För dig som är nyfiken på vad portföljstyrning egentligen är har vi satt ihop en kort informativ film:

Maria Wikman

Maria Wikman

Managementkonsult

Vill du veta mer om hur portföljstyrning kan bli ett verktyg för att underlätta samverkan? Kontakta Maria som gärna hjälper dig att fundera kring dina möjligheter och utmaningar. Du når henne på 0708 – 43 90 58 och maria.wikman@vergenta.com