Om Vergenta

Vergenta är ett svenskt managementkonsultbolag som stödjer chefer och ledare inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Vi stöttar i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat, och vi genomför förändringar på olika nivåer hos våra kunder.

Vi stödjer våra uppdragsgivare från analys och diagnos, via beslutsfattande och planering, genom delaktighet till genomförande och uppföljning. Vergenta drivs av nytänkande och ständig rörelse framåt – och värderar samtidigt eftertänksamhet och erfarenhet högt. Vi är relevanta, vardagsnära och krånglar inte till det.

Högsta ledningsnivå

Vergenta arbetar med frågor högst upp på ledningens agenda

90% av våra uppdragsgivare finns på högsta ledningsnivå. Av dessa är hälften VD eller GD.

Vergenta anlitas av chefer och ledare med behovet att fatta och genomföra avgörande beslut. Vi arbetar med frågor som ligger högt upp på ledningens agenda.

Återkommande kunder

Vergentas uppdragsgivare kommer tillbaka

Vergentas uppdragsgivare kommer tillbaka. 75% av de kunder vi arbetat med under de senaste 2 åren är återkommande.  Många av dem har vi också arbetat med under många års tid.

Vergentas uppdragsgivare känner tryggheten i att Vergenta tar ansvar för att lösa uppdragsgivarens utmaningar och uppnå resultat som består.

90
Unika kunder

Under de senaste 2 åren har Vergenta arbetat med runt 90 st unika kundorganisationer inom både näringsliv och offentlig förvaltning.

15
av stabil verksamhet och kontinuerligt positivt resultat

Vergenta har sedan starten haft en stabil verksamhet med successivt ökande efterfrågan.

Vår filosofi

För Vergenta är närheten till kunden central. Genom närheten kan vi som rådgivare sätta oss i kundens sits och med trovärdighet verka för kundens bästa på ett uppriktigt, ansvarsfullt och engagerat sätt. Vi skapar de bästa lösningarna genom vår eftertänksamhet och vårt strukturerade sätt att arbeta, där vi ser till helhet och sammanhang på lång sikt, skapar en röd tråd i vårt arbete, och har modet att ta ansvar för att alltid sätta kundens bästa i centrum. Mod för oss är att uthålligt och troget uppgiften argumentera för det vi tror skapar verklig effekt och bestående värde i kundens speciella situation.

Historien om Vergenta

Vergenta är ett managementkonsultföretag som grundades i Stockholm år 2006, med fokus på att tillhandahålla kvalificerat stöd till beslutsfattare och intressenter inom den offentliga, privata och ideella sektorn. Den centrala utgångspunkten har från start varit närheten till kund och att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än åt kunderna. Detta tillsammans med en vilja och ambition att verksamhetsnära samt verklighetsförankrat driva på utveckling och skapa verklig effekt samt bestående värde i kundens speciella situation.

Sedan starten har Vergenta varit ett stabilt bolag med en väl etablerad ägarstruktur och en stark kontinuitet i sin utveckling. 2014 blev vi utsedda till Gasellföretag av Dagens Industri och 2015 utsågs Vergenta till Superföretag av Veckans affärer.

Under 2020 initierades idéen om att ta nästa steg i Vergentas historia och påbörja en resa tillsammans med det Göteborgsbaserade konsultbolaget Preera.

Bolaget Preera grundades redan 1997 i Göteborg. Med en stark tro på människan och involvering av de som faktiskt berörs av en förändring – och ett arbetssätt grundat i beteendevetenskaplig forskning – var Preera något av en uppstickare på marknaden. Genom hela sin historia har Preera varit drivna av en idé: Believe in better. Tron på bättre relationer mellan människor, bättre arbetsplatser och organisationer, bättre samhällen och en bättre framtid.

Två starka bolag och varumärken förknippade med kompetenta konsulter, hög kvalitet och en förmåga att hjälpa kunderna genom förändringar, gärna i komplexa sammanhang. Vi såg att våra respektive affärer, våra huvudsakliga geografier, våra kunder och också våra till del olika spetskompetenser kunde verka kompletterande. Detta ville vi ta vara på. Den 1 september 2020 gick vi samman i en gemensam organisation och Preera blev därmed en del av Vergenta. Ett Vergenta som tillsammans verkar för att göra ännu större skillnad – med kvalitet, genuin närvaro och kundens utmaningar i första rummet.