Vi stödjer chefer och ledare i att fatta och genomföra avgörande beslut som ger bestående resultat. Vi skapar utveckling på olika nivåer inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Våra insatser tillför ett unikt värde som gör chefer, ledare och deras verksamheter starkare.

VAD VI GÖR

Tillsammans med våra kunder genomför vi förändringar på olika nivåer inom både näringsliv, kommunal och statlig sektor. 

Vi drivs av nytänkande och ständig rörelse framåt samtidigt som vi värderar eftertänksamhet och erfarenhet högt. 

Vi stödjer våra uppdragsgivare från analys och diagnos, via beslutsfattande och planering, till genomförande och uppföljning. Vi är relevanta, vardagsnära och krånglar inte till det.

Vi tillför innovativa metoder för förändringsledning som tar utgångspunkt i kundens behov och skapar lust, driv samt ansvarstagande. Med vår helhetssyn, som kombinerar kultur och struktur, skapar vi riktning, fokus och insikt kring komplexa samband.

Vergenta stödjer serbiska kommuner mot ett mer robust samhälle

| Nyheter, Resiliens och skydd | No Comments
Under 2023 har Vergenta tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och dess bolag för internationellt utvecklingssamarbete SALAR International samt det serbiska kommunförbundet Standing Conference of Towns and Municipalities arbetat med...

Ur verktygslådan: Styrande principer

| Nyheter, Strategiutveckling, Styrning och ledning | No Comments
Vi frågade vår kollega Mattias Román vilken metod han gärna plockar fram ur verktygslådan. Svaret blev "Styrande principer". Läs hans tankar om hur de kan användas för att skapa riktning...

Vi söker modig och engagerad managementkonsult med fokus på krisberedskap och civilt försvar

| Karriär, Nyheter | No Comments
Vilka vi är Vi på Vergenta är en grupp människor som tillsammans brinner för att skapa bestående förändring och skillnad på riktigt. Vi är stolta över att vara med och...